Assurant

Verklaring inzake privacy

WIE WE ZIJN EN HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

Al onze producten en diensten in het Verenigd Koninkrijk en Europa worden beheerd door:


TWG Services Limited, geregistreerd in Engeland & Wales, ondernemingsnummer 1883565, maatschappelijke zetel Twenty Kingston Road, Staines upon Thames, Surrey TW18 4LG. Toegestaan en gereguleerd door het Financial Conduct Authority.

Voor al onze producten en diensten geldt dat indien dit bedrijf is genoemd als uw beheerder zal het altijd een gezamenlijke datacontroller zijn van uw persoonlijke informatie samen met de aanbieder.

Verzekeringsproducten in het Verenigd Koninkrijk en Europa:

Deze worden geleverd door:

London General Insurance Company Limited, geregistreerd in Engeland & Wales, ondernemingsnr. 1865673, maatschappelijke zetel Twenty Kingston Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4LG. Toegestaan door de Prudential Regulation Authority en gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority.

Of door:

London General Life Company Limited, geregistreerd in Engeland & Wales, ondernemingsnr. 2443666, maatschappelijke zetel Twenty Kingston Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4LG. Toegestaan door de Prudential Regulation Authority en gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority.

Voor verzekeringsproducten zal de verzekeringsaanbieder altijd een gezamenlijke gegevenscontroller van uw persoonlijke informatie samen met de beheerder zijn.

Niet-verzekeringsproducten in het VK en Europa:

Deze worden geleverd door:

The Warranty Group Services (Isle of Man) Limited, geregistreerd op het eiland Man, ondernemingsnr. 094279C, maatschappelijke zetel St George's Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE.

Of door:

TWG Services Limited (gegevens hierboven)

Voor niet-verzekeringsproducten zal de aanbieder altijd een gezamenlijke verantwoordelijke zijn voor uw persoonlijke gegevens, samen met de beheerder, indien deze een andere is.

Zo worden uw gegevens gebruikt:

 • "Wij" hieronder betekent zowel de aanbieder als de beheerder van uw product (indien verschillend).
 • Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die u verstrekt en zijn toegewijd aan de bescherming van de privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens.
 • Dit omvat uw naam en uw contactgegevens zoals fysiek adres, telefoonnummer en e-mailadres. Als u de vereiste persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunnen wij mogelijk niet in staat zijn om de diensten te leveren die onder het plan vallen. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met art.6 paragraaf 1(b) en (c) van de Europese GDPR voor deze doeleinden.
 • Naast het beheer van uw plan, met inbegrip van claims en fraudepreventie, kan dit inhouden dat u uw informatie vertrouwelijk deelt met leveranciers van producten of diensten (met inbegrip van reparaties) die door u of door ons zijn ingeschakeld bij de aankoop of uitvoering van het plan.
 • Wij kunnen administratieve informatie per post, e-mail, tekst of telefoon verstrekken, met inbegrip van verval-/verlengingsgegevens. We kunnen ook andere informatie op deze manier verstrekken, waaronder marketing over deze en andere soortgelijke producten die door onze bedrijvengroep worden geleverd (waaronder The Warranty Group Services (Isle of Man) Limited, TWG Services Limited en London General Insurance Company Limited), maar u kunt te allen tijde contact met ons opnemen om te stoppen met het ontvangen van dergelijke andere informatie. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere marketingdoeleinden.
 • Bij sommige van onze producten kan het gaan om de vertrouwelijke verwerking van gevoeligere speciale gegevenscategorieën, zoals medische informatie. Dergelijke gegevens zullen alleen worden verwerkt om te voldoen aan onze verplichtingen jegens u en strikt in overeenstemming met de extra wettelijke bescherming die van toepassing is op dergelijke gegevens.
 • Uw persoonlijke gegevens worden buiten de EU doorgegeven ten behoeve van de planadministratie. De overdracht van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en/of door omstandigheden die worden ondersteund door een passend besluit van de Europese Commissie.
 • Uw persoonlijke gegevens worden te allen tijde veilig bewaard en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld, in overeenstemming met alle beginselen van het EU-recht inzake gegevensbescherming.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden na verloop van tijd vernietigd indien zij niet langer nodig zijn voor de wettelijke doeleinden waarvoor zij zijn verkregen.
 • U hebt een aantal rechten op uw gegevens, waaronder het recht op informatie, toegang, rectificatie, ontvangst van uw gegevens in een overdraagbaar formaat, wissen, beperking van de verwerking en bezwaar tegen de manier waarop uw gegevens worden verwerkt.
 • Voor het verkrijgen van een kopie van uw persoonlijke gegevens in ons bezit, voor meer informatie over de rechten op uw gegevens of om een van uw rechten op gegevens uit te oefenen kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer.
 • U kunt per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via ons team voor klantenrelaties: EU.DPO@thewarrantygroup.comof ons schrijven naar: The Aspen Building, Floor 2, Mitcheldean, Gloucestershire, GL17 0AF
 • U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Information Commissioner, de Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.