Laten we even teruggaan in de tijd.

In de decennia voorafgaand aan de eerste Dag van de Aarde werden de luchtvervuiling en smog in de steden vaak beschouwd als tekenen van succes. Het was de geur van welvaart. Fabrieken produceerden goederen. Mensen hadden werk. Een groot deel van het publiek was zich nauwelijks bewust van de schade die aan het milieu en hun gezondheid werd toegebracht.

Een junior senator uit Wisconsin was al lang bezorgd over het milieu. Na een enorme olieramp voor de kust van Californië en een chemisch vervuilde rivier die in brand vloog in Ohio, werden hij en anderen geïnspireerd om het groeiende vervuilingsprobleem landelijk onder de aandacht te brengen. 22 april 1970 werd Earth Day genoemd, en 20 miljoen Amerikanen gingen de straat op om te demonstreren tegen de ongecontroleerde schade aan het milieu. Kleinere activistische groepen die vochten tegen olielekkages, giftig afval en het uitsterven van wilde dieren konden zich verenigen en een grotere stem laten horen. Steun kwam van boeren en stedelingen, bedrijfsleiders en vakbonden, en had een verenigde stem, zelfs over de politieke partijgrenzen heen. Eind 1970 werd het Environmental Protection Agency opgericht, evenals de Occupational Safety and Health Act en de Clean Air Act. In de volgende drie jaar werden de Clean Water Act en de Endangered Species Act door het Congres aangenomen.

Twintig jaar later ging Earth Day de hele wereld over met de steun van 200 miljoen mensen in 141 landen die dit platform gebruikten om de aandacht te vestigen op milieukwesties in de hele wereld.

Nu, 53 jaar na het ontstaan van Earth Day, erkennen meer dan 1 miljard mensen in 193 landen Earth Day niet alleen, maar nemen ze ook actief deel aan activiteiten ter ondersteuning van Earth Day. En hoewel er veel is bereikt, is er nog steeds meer te doen.

 

E-waste: een groeiend problem

Volgens onderzoeksbureau Statista werd in 2022 wereldwijd 59,4 miljoen ton e-waste weggegooid. Om dit in perspectief te plaatsen: dat cijfer staat gelijk aan 3.700 middelgrote auto's die een jaar lang elk uur van de dag op een stortplaats worden gedumpt. Het probleem zal naar verwachting niet snel beter worden. Verwacht wordt dat in 2030 meer dan 74 miljoen ton elektronica ten onrechte zal worden weggegooid. Dit bestaat uit honderden productcategorieën, waarvan het analistenbureau Counterpoint zegt dat smartphones alleen al 12% van het wereldwijde e-afval vertegenwoordigen.

 


Tegen 2030 zal e-waste naar verwachting met 25% toenemen ten opzichte van nu.

 

Bij Assurant zetten we ons in voor een duurzamere toekomst en stellen we de mobiele industrie in staat de levenscyclus van draadloze apparaten te verlengen. Zoals uit onze Earth Day Infographic blijkt, hebben onze inruil- en upgradeprogramma's sinds 2009 geresulteerd in 139 miljoen hergebruikte apparaten. Hierdoor is 28.000 ton e-waste en de giftige chemicaliën kwik, lood, arsenicum en meer uit de stortplaats verdwenen. Naarmate meer tweedehands apparaten worden hergebruikt, is er minder behoefte aan de productie van nieuwe apparaten, waarvoor energie en hulpbronnen nodig zijn. Wij schatten dat door deze apparaten in de circulaire economie te houden, 7 miljoen ton CO2-uitstoot wordt vermeden.

Mobiele netwerken, detailhandelaren, OEM's en telecomaanbieders moeten ervoor zorgen dat het aanbod om een apparaat in te ruilen en/of deel te nemen aan een upgradeprogramma wordt uitgebreid tot al hun klanten wanneer zij een nieuw apparaat kopen. Deze programma's hebben financiële voordelen voor zowel de aanbieders als de klanten, maar ook het milieu wint erbij,

Duurzaamheid staat tegenwoordig hoog op de agenda van de mobiele industrie, in overeenstemming met de overeenkomst van Parijs en het Science-based Targets initiative (SBTi), stellen veel bedrijven doelen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen om hun koolstofvoetafdruk op termijn sterk te verminderen en/of te neutraliseren.

Iets meer dan 50 jaar geleden ontstond Earth Day en in slechts een paar jaar tijd waren er grote, ingrijpende veranderingen in het milieubeleid en werd het publiek zich bewust van de problemen die er spelen. Bij Assurant zijn we verheugd over de positieve impact die de mobiele industrie heeft op het bereiken van een duurzamer milieu, nu we allemaal samenwerken aan dat gemeenschappelijke doel.

 


hands holding a globe

2023 Earth Day Infographic

Bekijk meer cijfers van onze 2023 Earth Day Infographic